Disclaimer

Disclaimer voor Magleds.nl

Magelds.nl (Kamer van Koophandel: 59524707) verleent u hierbij toegang tot Magleds.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Magleds.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Magleds.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Magleds.nl.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Magleds.nl. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Magleds.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en teksten liggen bij Magleds.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en teksten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Magleds.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen of teksten anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
1-Januari-2024 Magleds.nl.

 

 

Scroll naar boven